การศึกษาและทดสอบการใช้เชื้อเพลิงผสมน้ำมันสบู่ดำกับน้ำมันเบนซินในเครื่องรถจักรยานยนต์