เลคตินจากสบู่ดำ : การสกัดให้บริสุทธิ์และการประยุกต์ใช้

Publish Year International Conference 1
2009 exนวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Interaction of jackfruit lectin with human pathogenic bacteria.", The 21st IUBMB and 12th FAOBMB 2009 Congress, 2 - 7 สิงหาคม 2009, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน