ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต

Publish Year National Conference 1
2010 inนายโรจน์รวี ภิรมย์, "ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อขนาดของผลและน้ำหนักเมล็ดของสบู่ดำ", การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Society for Southest Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) and Kasetsart University 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, ชลบุรี ประเทศไทย