โครงการจัดเตรียมข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566