การบำบัดน้ำเสียชุมชนเทศบาลเมืองเพชรบุรีด้วยผักตบชวาในสภาวะการสะพรั่งของสาหร่ายในบ่อน้ำนิ่ง