กลไกการบำบัดนแบคทีเรียก่อโรคในระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่ใช้ผักตบชวาเป็นพืชบำบัดน้ำเสียโดยรังสีแสงอาทิตย์ในสภาวะสาหร่ายสะพรั่ง