การพัฒนายางล้อรถบรรทุกในระดับอุตสาหกรรมที่ใช้หน้ายางและแก้มยางจากวัสดุเหลือใช้และสารทดแทนจากธรรมชาติ