ประสิทธิภาพของข้าวกล้องงอกเสริมสารสกัดจากใบมะรุมและถังเช่าต่อการต้านอนุมูลอิสระและการต้านโรคเบาหวาน

Publish Year National Conference 1
2022 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, "ประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผงข้าวกล้องงอก, ผงใบมะรุมและผงถั่งเช่า", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย