การสร้างวัสดุเชิงประกอบแอโรเจลของทัลคัมร่วมกับอัลจิเนตและการประยุกต์ใช้เป็นปุ๋ยไนโตรเจนปลดปล่อยช้า