การสร้างมูลค่าพลาสติกชีวภาพด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เชิงฟังก์ชันสำหรับอาหาร (ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2564)