นวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการจำลองเชิงโมเลกุลสำหรับคัดเลือกและออกแบบยาต้านโคโรนาไวรัส (ทุนอัจฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2564)