การออกแบบซีโอไลต์ชนิดกรดลิวอิสสำหรับการเปลี่ยนกลูโคสที่ได้จากชีวมวลเป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่มโดยใช้การคำนวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ของเครื่องและการทดลอง (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563)

Publish Year International Journal 4
2022 exMohammad Shahinur Rahaman, exSarttrawut Tulaphol, exMd. Anwar Hossain, exMatthew C. Mulvehill , exJoshua M. Spurgeon , inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoppadon Sathitsuksanoh, "Mechanism of transfer hydrogenation of carbonyl compounds by zirconium and hafnium-containing metal-organic frameworks", Molecular Catalysis, ปีที่ 522, ฉบับที่ -, เมษายน 2022, หน้า ---
2021 exNattida Yamsang, exJarinya Sittiwong, inดร.เปมิกา ศรีฟ้า, อาจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontree Sawangphruk , inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "First-Principle study of lithium polysulfide adsorption on heteroatom doped graphitic carbon nitride for Lithium-Sulfur batteries", Applied Surface Science, ปีที่ 565, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 150378-1-8
2021 exSupakit Tiewcharoen, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJarinya Sittiwong, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "The influence of cation exchange and tetravalent metal substitutions in Lewis acidic BEA zeolites for phenol adsorption and Tautomerization: A computational study", Chemical Physics Letters, ปีที่ 780, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 138886-1-6
2021 exJarinya Sittiwong, exThanaporn Jaturajamrenchai, exPitchaya Wongkampuan, exNutchanon Somwatcharajit, exSarawoot Impeng, inนายธนา ไม้หอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMichael Probst, exJumras Limtrakul, "Modulating the catalytic activity of metal-organic frameworks for CO oxidation with N2O through an oriented external electric field", Molecular Catalysis, ปีที่ 516, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 11970