การผลิตสาหร่ายขนาดเล็กที่มี DHA และ EPA เพื่อเป็นสารเสริมในอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน