การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ของปลากัดป่าและปลากัดสวยงามในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ