การติดตามและการทำนายการแพร่ระบาดเพลี้ยพาหะโรคใบขาวสำหรับโรคใบขาวอ้อยโดยการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ