การศึกษาความสำเร็จ ความล้มเหลว และอนาคตของการเดินทางในรูปแบบ shared micro-mobility ในกรุงเทพมหานคร

Publish Year National Conference 1
2023 inดร.สโรช บุญศิริพันธ์, รองศาสตราจารย์, exWorakanya Khankhokkruad, "Barriers to the Implementation of the Shared Micro-Mobility services in a highly motorized context", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28, 24 - 26 พฤษภาคม 2023, ภูเก็ต ประเทศไทย