การปรับปรุงสมบัติเชิงผลึกซิงก์ออกไซด์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกระตุ้นเชิงแสงสมรรถนะสูงสำหรับสลายยากำจัดวัชพืชที่ปนเปื้อนในน้ำเสียภาคการเกษตร