การพัฒนาลดต้นทุนในการผลิตชุดทดสอบการตกค้างยาปฏิชีวนะในน้ำนม