คุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมการเจริญพืชของแอคติโนแบคทีเรียที่แยกจากดินสวนมะพร้าวน้ำหอม