การประเมินประสิทธิภาพของบาสโฟเลีย ฟอร์ซ (BASFOLIAR FORCE) และ ไวตานิกา อาร์แซด (VITANICA RZ) ต่อการเจริญเติบโตของแตงกวาภายใต้สภาพโรงเรือน และ การประเมินผลกระทบของบาสโฟเลีย พลีซัล อะมิโน (BASFOLIAR PRESAL AMINO) และ บาสโฟเลีย เคล์พ พรีเมี่ยม (BASFOLIAR KELP PREMIUM) ที่ต้านทานความเสียหายจากความเค็มในหญ้าสนามกอล์ฟ