การวิจัยและพัฒนาการดำรงสภาพชิ้นส่วนซ่อมของยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก: กรณีศึกษาของระบบปืนใหญ่ขนาด 105 มม. ของรถถังขนาดเบา 32 คอมมานโด สติงเรย์