การผลิตโปรตีนของโปรติเอสหลัก (สามซีแอลโปร)ของโคโรนาไวรัสในแมว