โครงการยกระดับอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 กิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อนำนวัตกรรมมาช่วยในการผลิตแม่พิมพ์


แสดงความคิดเห็น

(0)