การศึกษาศักยภาพของพืชนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อเป็นวัตถุดิบดอกไม้แห้ง