การประเมินสายพันธุ์อ้อยพลังงานลูกผสม (Saccharum officinarum x S. Spontaneum) เพื่อการผลิตอ้อยพลังงานในพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำสำหรับใช้เป็นพืชพลังงานในพื้นที่ภาคกลาง