การคัดเลือกพันธุ์อ้อยน้ำตาลที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตที่ดีในเขตภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)