การศึกษาจีโนมของต้นไม้ในป่าเต็งรังและป่าเบญพรรณของไทย

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.อดิศร ไชยบาง, อาจารย์, exHugo A. Volkaert, "Genome assembly of heterozygous tropical trees - will the real (pan)genome stand up?", Bioinformatics: from Algorithms to Applications (BiATA 2020), 27 กรกฎาคม 2020, Saint Petersburg สหพันธรัฐรัสเซีย