ระบบการปั่นเส้นใยด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตสำหรับผลิตเส้นใยนาโนจากพอลิแลคติกแอซิดเพื่อประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Towards novel wound dressing: A non-woven nanofiber based-on poly(lactic acid) for medical applications", Thailand-Taiwan Bilateral Symposium on Energy, Environment and Materials, 4 - 7 มิถุนายน 2019, Taichung ไต้หวัน