การออกแบบเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยคาร์บอนไดอ๊อกไซด์เหลววิกฤตยิ่งยวด แบบใช้คาร์บอนไดอ๊อกไซด์แข็งช่วย