ฟิสิกส์พลาสม่าในอวกาศและรังสีคอสมิก

Publish Year International Journal 1
2018 inดร.พีระ พงษ์กิติวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKirit Makwana, exDavid Ruffolo, "Driving reconnection in sheared magnetic configurations with forced fluctuations", Physics of Plasmas, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 022114-1-022114-10