Person Image

  Education

  • Philosophy Degree, University of New Hampshire, สหรัฐอเมริกา, 2555

  Expertise Cloud

  2.5D decaying turbulence energy conversionguide magnetic fieldHigh energy astrophysicsLaboratory astrophysicsMagnetic pressure balanceMagnetic ReconnectionNon-thermal radiation sourcesParker Solar ProbeParticle acceleration in plasma turbulenPlasmaPlasma astrophysicsPlasma PhysicsShocksSolar flaresSolar magnetic reconnectionSolar particle emissionSolar windSolar X-ray emissionsolenoidal electric fieldSpace plasmasTurbulenceการกักเก็บน้ำการขนส่งปฏิกิริยาในตัวกลางรูพรุนการจำลองแบบอนุภาคในกล่องการเร่งอนุภาคในพลาสม่าแบบปั่นป่วนและในบรคลื่นกระแทกเทคโนโลยีอวกาศนาโนกราฟีนออกไซด์นาโนเทคโนโลยีทางการเกษตรปุ๋ยควบคุมการปลดปล่อยพลาสมาพลาสม่าพลาสมา โทคาแมค พลังงานฟิวชั่นพลาสม่าในอวกาศพายุสุริยะฟิสิกส์อวกาศไมโคร/นาโนคอมโพสิตของตัวดูดซับยิ่งยวดระบบไม่เชิงเส้นทางฟิสิกส์รังสีคอสมิกสนามแม่เหล็กเหตุการณ์ทางดาราศาสตร์อวกาศ

  Interest

  Plasma Physics

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง P507 ชั้น 5 อาคารภาควิชาฟิสิกส์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Constraining low-frequency Alfvnic turbulence in the solar wind using density-fluctuation measurementsChandran B., Quataert E., Howes G., Xia Q., Pongkitiwanichakul P.2009Astrophysical Journal
  707(2),pp. 1668-1675
  86
  2The Acceleration and Confinement of Energetic Electrons by a Termination Shock in a Magnetic Trap: An Explanation for Nonthermal Loop-top Sources during Solar FlaresKong X., Kong X., Guo F., Guo F., Shen C., Chen B., Chen Y., Musset S., Glesener L., Pongkitiwanichakul P., Giacalone J.2019Astrophysical Journal Letters
  887(2)
  30
  3Resonant interactions between protons and oblique Alfvén/ion- cyclotron waves in the solar corona and solar flaresChandran B., Pongkitiwanichakul P., Isenberg P., Lee M., Markovskii S., Hollweg J., Vasquez B.2010Astrophysical Journal
  722(1),pp. 710-720
  22
  4SHEAR-DRIVEN DYNAMO WAVES in the FULLY NONLINEAR REGIMEPongkitiwanichakul P., Pongkitiwanichakul P., Nigro G., Nigro G., Cattaneo F., Tobias S.2016Astrophysical Journal
  825(1)
  16
  5What is a large-scale dynamo?Nigro G., Nigro G., Pongkitiwanichakul P., Pongkitiwanichakul P., Cattaneo F., Tobias S.M.2017Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters
  164(1),pp. L119-L123
  16
  6Stochastic acceleration of electrons by fast magnetosonic waves in solar flares: The effects of anisotropy in velocity and wavenumber spacePongkitiwanichakul P., Chandran B.2014Astrophysical Journal
  796(1)
  4
  7A model of plasma heating by large-scale flowPongkitiwanichakul P., Cattaneo F., Boldyrev S., Boldyrev S., Mason J., Perez J.C., Perez J.C.2015Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  454(2),pp. 1503-1508
  4
  8Domains of Magnetic Pressure Balance in Parker Solar Probe Observations of the Solar WindRuffolo D., Ngampoopun N., Bhora Y.R., Thepthong P., Pongkitiwanichakul P., Matthaeus W.H., Matthaeus W.H., Chhiber R., Chhiber R.2021Astrophysical Journal
  923(2)
  4
  9Role of Parallel Solenoidal Electric Field on Energy Conversion in 2.5D Decaying Turbulence with a Guide Magnetic FieldPongkitiwanichakul P., Ruffolo D., Guo F., Guo F., Du S., Suetrong P., Yannawa C., Makwana K., Malakit K.2021Astrophysical Journal
  923(2)
  3
  10Driving reconnection in sheared magnetic configurations with forced fluctuationsPongkitiwanichakul P., Pongkitiwanichakul P., Makwana K.D., Ruffolo D.2018Physics of Plasmas
  25(2)
  2
  11Resonant interactions between protons and oblique Alfvén/ion- cyclotron wavesPongkitiwanichakul P., Chandran B., Isenberg P., Vasquez B.2010AIP Conference Proceedings
  1216,pp. 72-75
  2
  12Ion Acceleration in Driven Magnetic Reconnection during High-energy-Density Plasma InteractionPongkitiwanichakul P., Fox W., Ruffolo D., Malakit K., Lezhnin K.V., Matteucci J., Bhattacharjee A.2021Astrophysical Journal
  907(2)
  1
  13Simulation of the sensing mechanism in quantum dot gas sensor by quantum light harvesting approachSuntijitrungruang O., Lakronwat J., Uthailiang T., Pongkitiwanichakul P., Boonchui S.2022Frontiers in Chemistry
  10
  1
  14The effects of wave escape on fast magnetosonic wave turbulence in solar flaresPongkitiwanichakul P., Chandran B., Karpen J., Devore C.2012Astrophysical Journal
  757(1)
  1
  15Quasilinear wave "reflection" due to proton heating by an imbalanced turbulent cascadeIsenberg P., Vasquez B., Chandran B., Pongkitiwanichakul P.2010AIP Conference Proceedings
  1216,pp. 64-67
  1
  16Magnetic field line separation by random ballistic decorrelation in transverse magnetic turbulenceYannawa C., Pongkitiwanichakul P., Ruffolo D., Chuychai P., Sonsrettee W.2023Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
  522(4),pp. 5098-5106
  0
  17Scale and Time Dependence of Alfvénicity in the Solar Wind as Observed by the Parker Solar ProbeThepthong P., Pongkitiwanichakul P., Ruffolo D., Kieokaew R., Bandyopadhyay R., Matthaeus W.H., Parashar T.N.2024Astrophysical Journal
  962(1)
  0
  18Kinetic simulations comparing quasi-parallel and quasi-perpendicular piston-driven collisionless shock dynamics in magnetized laboratory plasmasPongkitiwanichakul P., Schaeffer D.B., Fox W., Ruffolo D., Ruffolo D., Donaghy J., Germaschewski K.2024Physics of Plasmas
  31(1)
  0
  19Evaluation of alginate-cellulose used in controlled release fertilizer for slow nutrient release and water retentionKamolsiriwat N., Pianpanit T., Pongkitiwanichakul P., Boonchui S.2022Journal of Physics: Conference Series
  2175(1)
  0