การปรับเทียบภายในและภายนอกของกล้อง Kinects เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลสามมิติของร่างกายผู้ป่วย


แสดงความคิดเห็น

(0)