เอกลักษณ์เชิงสุขภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งจาก