การพัฒนากรรมวิธีการเพิ่มการละลายได้ของโปรตีนแอนติเจนรีคอมบิแนนท์โปรตีน KU_Sej_LRR_2012 ผลิตจากเซลล์เจ้าบ้าน แบคทีเรีย อี โคไล