การกำจัดสาหร่ายออกจากน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาโดยกระบวนการโฟโตคะตะลิติก