ผลของการเสริมเอนไซม์ย่อยโพลิแซ็คคาไรด์ที่ไม่ใช่แป้งต่อสมรรถภาพการผลิตและความข้นหนืดของสิ่งย่อยในลำไส้ของไก่เนื้อ