การประยุกต์ใช้ตัวกรองวัสดุธรรมชาติในการกำจัดฝุ่นขนาดเล็กที่ปล่อยออกจากกระบวนการปั่นแห้งเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาล