การพัฒนาผัดไทยสำเร็จรูป สูตรมังสวิรัติ

  • บริษัท เพิร์ล รอยัล จำกัด ( คุณฉลองณัฐ รุ่นเจริญ )

  • โครงการเดี่ยว

  • 2559 (2559-2560)

  • inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

  • inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี