การศึกษาการเสื่อมสภาพของเหล็กกล้าคาร์บอนต่ํา เกรด AISI 1020 ภายหลังการใช้งานที่อุณหภูมิสูงภายใต้บรรยากาศคาร์บูไรเซชั่น