การวัดสมบัติทางความร้อนของสารเคลือบบนกระเบื้องดินเผาโดยใช้ปรากฏการณ์มิราจ

Publish Year International Journal 2
2017 exRittidach, T., inนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTipmonta, P., inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermal Characterization of Clay Roof Tile Using Photothermal Deflection Technique", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017
2017 exAchathongsuk, U., exRittidach, T., exTipmonta, P., inนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Measurement of Thermal Diffusivity in Conductor and Insulator by Photodeflection Technique", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUthed Achathongsuk, exTanawut Rittidech, inนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PHOTOTHERMAL INVESTIGATION OF THEMAL DIFFUSIVITY OF THAI CERAMIC BY MIRAGE EFFECT", 18th ICPPP, 6 - 10 กันยายน 2015
Publish Year National Conference 1
2016 exTanawut Rittidach, inนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPongsakorn Tipmonta, exUthed Achathongsuk, inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermal Diffusivity of a Waterproof Glaze Layer of Clay Roof Tile Investigated by Mirage Effect", MSAT-9, 14 - 15 ธันวาคม 2016, อื่นๆ ประเทศไทย