การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงจากวัสดุเฟอร์โรอีลาสติกสำหรับการประยุกต์ใช้ทางด้านพลังงานและเกษตรกรรม

Publish Year International Journal 1
2018 exSoriya Phiankoh, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of pH on crystal structure and morphology of hydrothermally-synthesized BiVO4", Materials Today: Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, หน้า 9447-9452