ผลกระทบของสภาพแวดล้อมการทำงานต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานใน อุตสาหกรรมยานยนต์ เขตอุตสาหกรรมแหลมฉบัง