การหล่อและการทำสำเนา 3 มิติ จากประติมากรรมและลวดลายประดับสะพานเจริญรัช ๓๑