Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University , U.S.A.
  • M.S. (ustrial Engineering), Carnegie Mellon University , U.S.A.
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Missouri , U.S.A.

  Expertise Cloud

  Additive ManufacturingConformal Cooling ChannelConformal Cooling ChannelsConservationConservation of StuccoContour-parallelDad-Deaw OvenDirect Digital Fabrication of StuccoDried FishDried MeatEngineering EducationHollow-Shape MoldKnowledge managementLayered ManufacturingMaterial Deposition ProcessMetal DepositionMetal Deposition ProcessProblem-based LearningProject-based LearningRapid PrototypingRapid Prototyping MachineRapid ToolingReverse EngineeringSesame seed cleaningSesame seed washingshape representationskeletonsouvenir productionการเก็บรักษาเนื้อปลาการเก็บรักษาเนื้อสัตว์การเขียนแบบวิศวกรรมการคิดเชิงมโนทัศน์การจัดการความรู้การตัดเฉือนไม้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางการแปรรูปยางและไม้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการสแกน 3 มิติการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติการสร้างต้นแบบแบบรวดเร็วการหดตัวชิ้นงานหล่อการหล่อเรซินการอนุรักษ์การอนุรักษ์โบราณสถานการอนุรักษ์ลวดลายปูนปั้นคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเครื่องกัดไม้เครื่องจักรอุตสาหกรรมไม้ยางพารเครื่องจักรอุตสาหกรรมยางพาราเครื่องฉีดยางเครื่องทอดลมร้อนเครื่องทอดลมร้อนแบบสายพานเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วเครื่องอบเครื่องอบปลาแดดเดียวชิ้นงานน้ำแข็งชีวการแพทย์ซีเอ็นซีฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติต้นแบบรวดเร็วต้นแบบรวดเร็วด้วยน้ำเตาอบท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว กระบวนการเติมเนื้อโลหะ กระบวนการทับซ้อนกันของแผ่นโลหะ การกระจายตัวของอุณหภูมิเทคโนโลยีการเติมเนื้อวัสดุโบราณวัตถุประติมากรรม ลวดลายประดับ การทำสำเนา3มิติ การทำพิมพ์และการหล่อ สแกนเนอร์ 3 มิติปลาแดดเดียวโปรแกรมคอมพิวเตอร์๓มิติช่วยสอนผู้ประกอบการพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณพิพธภัณฑ์เสมือนจริงพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงไฟไนต์เอเลเมนต์แม่พิมพ์ที่มีรูท่อน้ำหล่อเย็นแนบชิดผิวแม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิวแม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นชิดผิวแม่พิมพ์เป่า (รวดร็ว)แม่พิมพ์เป่ารวดเร็วแม่พิมพ์รวดเร็วระบบหล่อเย็นแนบชิดผิวรูปทรงและลวดลายโรคกระดูกสันหลังคดวิศวกรรมย้อนรอยศิลปวัตถุศีรษะเบี้ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์สมุนไพรอบแห้งสายพานสำเนาดิจิตอล 3 มิติสำเนาดิจิตอล๓มิติสินค้านวัตกรรมสื่อการสอนเสื้อเกราะหมวกปรับรูปทรงกะโหลกศีรษะหลักการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการเติมวัสดุหินบะซอลต์อนุรักษ์โบราณสถานอาหารสุนัขอาหารสุนัขทอด

  Interest

  Geometric Modeling, Computational Geometry, CAD/CAM, Manufacturing

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 46 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 28 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 28 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 13 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 12 เรื่อง, สิทธิบัตร 3 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 6 เรื่อง (Unknown 6 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 11 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 9 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Sensor-based exploration: Incremental construction of the hierarchical generalized Voronoi graphChoset H., Walker S., Eiamsa-Ard K., Burdick J.2000International Journal of Robotics Research
  19(2),pp. 126-128
  142
  2Automatic process planning and toolpath generation of a multiaxis hybrid manufacturing systemRuan J., Eiamsa-Ard K., Liou F.W., Liou F.W.2005Journal of Manufacturing Processes
  7(1),pp. 57-68
  85
  3Automated slicing for a multiaxis metal deposition systemRuan J., Sparks T.E., Panackal A., Liou F.W., Eiamsa-Ard K., Slattery K., Chou H.N., Kinsella M.2007Journal of Manufacturing Science and Engineering, Transactions of the ASME
  129(2),pp. 303-310
  48
  4Conformal bubbler cooling for molds by metal deposition processEiamsa-Ard K., Wannissorn K.2015CAD Computer Aided Design
  69,pp. 126-133
  33
  5Toward automatic process planning of a multi-axis hybrid laser aided manufacturing system: Skeleton-based offset edge generationEiamsa-Ard K., Liou F.W., Landers R.G., Choset H.2003Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference
  2 A,pp. 227-235
  21
  6Part repair using a hybrid manufacturing systemEiamsa-Ard K., Nair H.J., Ren L., Ruan J., Sparks T., Liou F.W.200516th Solid Freeform Fabrication Symposium, SFF 2005
  ,pp. 425-433
  20
  7Automatic process planning of a multi-axis hybrid manufacturing systemRuan J., Eiamsa-Ard K., Zhang J., Liou F.W.2002ASME 2002 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, IDETC/CIE2002
  2,pp. 965-971
  20
  8Automatic multi-axis slicing based on centroidal axis computationRuan J., Eiamsa-Ard K., Liou F.W.2005Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference - DETC2005
  3 A,pp. 383-390
  9
  9Building sequence of boundary model in layered manufacturingEiamsa-ard K., Ruan J., Ren L., Liou F.W.2005Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference - DETC2005
  2 B,pp. 1309-1319
  6
  10Part repairing using a hybrid manufacturing systemRen L., Eiamsa-ard K., Ruan J., Liou F.2007Proceedings of the ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference 2007, MSEC2007
  ,pp. 1-8
  6
  11Spiral-like path planning without gap for material deposition processesEiamsa-Ard K., Liou F.W., Ren L., Choset H.2006Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference
  2006
  5
  12Adaptive deposition coverage toolpath planning for metal depositon processRen L., Ruan J., Eiamsa-ard K., Liou F.20082007 Proceedings of the ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference, DETC2007
  6 PART A,pp. 413-419
  4
  13Automatic process planning of a multi-axis hybrid manufacturing systemRuan J., Zhang J., Eiamsa-Ard K., Liou F.W.2002Proceedings of the ASME Design Engineering Technical Conference
  2,pp. 965-971
  2
  14An application of computer aided engineering in rubber injection mold with a cold runner system design and manufacturingRodkwan S., Panyawipart R., Raksiri C., Eiamsa-Ard K.2007ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings (IMECE)
  3,pp. 99-103
  2
  15Conceptual and analytical design of sesame seed washing machineEiamsa-Ard K., Chantarajirawong W., Thammakittipob V.2021Agriculture and Natural Resources
  55(4),pp. 515-526
  1
  16Laboratory prototype proof of appliance for washing sesame seedsEiamsa-Ard K., Chantarajirawong W., Thammakittipob V.2021Agriculture and Natural Resources
  55(4),pp. 527-536
  1
  17An optimization of natural rubber injection molding process using CAD/CAE: A case study on the motorcycle rubber stepRodkwan S., Winyangkul S., Unnanon K., Raksiri C., Eiamsa-ard K.2007Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings
  2,pp. 652-655
  1
  18A shrinkage prediction in rubber compression mouldingRodkwan S., Chookaew W., Ranong N., Raksiri C., Eiamsa-ard K.2007Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings
  5,pp. 2577-2580
  1
  19Development of rubber mould inline process and offline process inspection by touch probeRianmora S., Raksiri C., Rodkwan S., Eiamsa-ard K.2007Annual Technical Conference - ANTEC, Conference Proceedings
  2,pp. 1078-1082
  0
  20An application of computer aided engineering in rubber injection mold with a cold runner system design and manufacturingRodkwan S., Panyawipart R., Raksiri C., Eiamsa-ard K.2008ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, Proceedings
  3,pp. 99-103
  0