อิทธิผลปริมาณนมน้ำเหลืองต่อความรุนแรงของการเกิดโรคท้องเสียเฉียบพลันในลูกสุกร

Publish Year International Conference 2
2016 inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Kaminsonsakul, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of different levels of colostrum intake on the severity of Porcine epidemic diarhea in piglets", 24th International Pig Veterinary Society Congress/ 8th European Symposium of Porcine Health Management, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin ไอร์แลนด์
2016 inนายนรุตม์ ทะนานทอง, อาจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางประภัสสร บุญสูงเนิน (จงมีพรศิริโสภา), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธันยนันท์ ขมิ้นสนสกุล, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวนิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Different Levels of Colostrum Intake on the Severity of Porcine Epidemic Diarrhea in Piglets", 24th International Pig Veterinary Society Congress, 7 - 10 มิถุนายน 2016, Dublin ไอร์แลนด์