Person Image

  Education

  • สพ.บ., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2556

  Expertise Cloud

  aflatoxin B1antibody responseapoptosisbirth weightbutyric acidcatosalColibacillosiscolostrumcolostrum intakecoronavirus enteritisCorrelationCrocodileCrocodile oilCrocodylus siamensisCytochrome P450Digestive OrgansEdible-nest SwiftletEnzyme kineticepitheliumFermented potato extract proteinGlutathione-S-transferaseGross anatomyhealth statusHistologyhuman hepatocarcinoma cellsIGF-1immune responseimmunoglobulinimmunoglobulin AimmunohistochemistryImmunologyintestinal alkaline phosphatasekilled vaccineLeptinLianol50live vaccinematernal passive immunityMicrocell XP 13-1Microcell-XP?myofiberNeuropeptide Y (NPY)Newborn pigletsnon-infected pigsnursery pigsoil quality parametersOxidative stressOxidized Soybean OilPalm oilPEDPEDvperformance indicespig farmpig immunitypigletpigletsPorcine epidemic diarrheaporcine epidemic diarrhea virusPracetamPrenatal developmentPRRS vaccinePRRSVSemitendinosus muscleserumSignal transducer and activator of transcription 3 (STAT3)small intestinesowSpecies differencesStructural Biologysuckling pigssurveyVeterinary Embryology and Histologyvillivillous damageการเจริญเติบโตชุดตรวจสอบดัชนีการผลิตน้ำนมแพะประสิทธิภาพการผลิตเป็ปไทด์พีอาร์อาร์เอสไวรัสภูมิคุ้มกันแม่สุกรแม่สุกรเลี้ยงลูกสุกรสุกรอนุบาลสุขภาพลำไส้อุณหภูมิร่างกาย

  Interest

  Veterinary Embryology and Histology, Immunology, Structural Biology

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • ต.ค. 2562 - ธ.ค. 2562 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
  • มิ.ย. 2560 - ต.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 6218, 6624 ชั้น 2, 6 อาคารเรียนและปฎิบัติการ
   • ห้องห้องปฏิบัติการภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก
   • หน่วยงานคอกสัตว์ทดลอง

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Comparative liver metabolic enzyme activity of cytochrome P450 and glutathione-S-transferase in crocodile (Crocodylus siamensis) and livestockThiendedsakul P., Boonsoongnern P., Jara P., Tulayakul P.2020Comparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology
  235
  5
  2A role of oestrogen in aggravating SLE-like syndrome in C4-deficient miceBoonsoongnern P., Faisaikarm T., Sangsuwan P., Weerachatyanukul W., Kitiyanant Y.2015Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology
  33(4),pp. 339-348
  3
  3The comparison of villous damage at different ages of piglets infected with porcine epidemic diarrhea virusBoonsoongnern P., Boonsoongnern A., Pongchairerk U., Paompa T.2018Veterinary Integrative Sciences
  16(1),pp. 37-46
  2
  4A Survey of quality of oils used in Thai pig farmsBoonsoongnern A., Boonsoongnern A., Boonsoongnern P., Jirawattanapong P., Rattanavanichroj N., Poolperm P.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
  47(4),pp. 475-480
  1
  5Correlation between antibody response against porcine epidemic diarrhea virus in sows and their offspring under field conditionsBoonsoongnern P., Boodde O., Chumsing W., Sukmak M., Jirawattanapong P., Ratanavanichrojn N., Boonsoongnern A.2021Veterinary World
  14(6),pp. 1689-1694
  1
  6Glutathione-S-transferase activity in various organs of Crocodylus siamensis and its attenuation role in aflatoxin B1-induced cell apoptosis in human hepatocarcinoma cellsThiendedsakul P., Santativongchai P., Boonsoongnern P., Yodsheewan R., Tulayakul P.2022Veterinary World
  15(1),pp. 46-54
  0
  7Effect of feeding pregnant gilts fermented potato extract protein on the prenatal development and semitendinosus muscle characteristics of newborn pigletsDala V., Pongchairerk U., Boonsoongnern A., Ratanavanichrojn N., Jirawattanapong P., Boonsoongnern P.2022Veterinary Integrative Sciences
  20(3),pp. 635-644
  0
  8Effects of crocodile (Crocodylus siamensis) oil and palm oil on leptin-activated signal transducer and activator of transcription 3 signaling pathway and hepatic fat accumulation in ratsSantativongchai P., Srisuksai K., Parunyakul K., Aendo P., Pongchairerk U., Boonsoongnern P., Fungfuang W., Tulayakul P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(3),pp. 461-468
  0
  9Effect of oxidized soybean oil on the immune response to porcine reproductive and respiratory syndrome modified live virus vaccine in nursery pigsBoonsoongnern A., Boonsoongnern A., Jirawattanapong P., Surachetpong W., Boonsoongnern P., Poolperm P.2019Thai Journal of Veterinary Medicine
  49(3),pp. 265-271
  0