การพัฒนาถังบ่มและการปรับสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงสาหร่ายดูนาลิเอลล่าเพื่อผลิตเบต้าแคโรทีน