จัดจ้างศึกษาความเป็นไปได้ของเทคนิคการตรวจจับคลื่นเสียงพื่อติดตามตำแหน่งอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (PIG)


แสดงความคิดเห็น

(0)