โครงการผลิต BHP Liquid ด้วยเอนไซม์ Alcalase และ Flavoruzyme