การรวบรวมข้อมูลทางธรณีวิทยาของหน่วยหินมหายุคพรีแคมเบรียนของประเทศไทย

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exChristophHauzenberger, exPhilip Schantl, exNattawut Boonjit, exPunya Charusiri, exPitsanupong Kanjanapayont, exSan Assawapatchara, "Protolith petrogenesis of metabsites from Nong Yai metamorphic complex, Chonburi Province, Thailand: constraints from geochemistry", Puzzling out Gondwana, 16 - 17 พฤศจิกายน 2017, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย